onsdag 29 mars 2017

The Green Rush - Ett Kontroversiellt Investeringstillfälle


The Green Rush har väl inte gått någon obemärkt förbi?

Under november 2012 röstade Colorado i frågan huruvida Cannabis skulle legaliseras eller inte, och drogen är numera laglig i delstaten. Men vad folk inte var beredda på var med vilken frenesi som skulle följa. Ytterligare delstater har valt att legalisera i någon form: Alaska, Maine, Washington, Nevada, Oregon, (California - 1996), Massachusetts m.fl.  Legaliseringen avser aningen: medicinsk, nöjessyfte eller både och.


Detta är kontroversiellt eftersom USA har bedrivit sitt ”War On Drugs” ihärdigt sedan 70-talet.

The Marijuana Tax Act stiftades år 1937, som syftade till att regeringen skulle påbörja en striktare beskattning av marijuana. Detta var början på en serie av kraftiga statliga restriktioner beträffande all användning.

Men nu efter 70 år av hårda förbud har en serie av delstater plötsligt svängt i frågan. Många liberaler menar att det finns ett ekonomiskt incitament att kommersialisera drogen. Ett av argumenten berör de skatteintäkter som drogen potentiellt skulle kunna inbringa. Flera småstäder i USA har blivit avbefolkade som en följ av begränsade arbetstillfällen, där bl.a skogsindustin har lagt ned sin verksamhet. 

Under de senaste veckorna har svenskar kunnat följa Andreas Thörs fall, en 38-åring man som lever med svåra smärtorefter en MC-olycka. När Andreas smärtor blev outhärdliga förordade hans läkare opiater, med resultatet att Anderas inte kunde klara av sina vardagliga sysslor, han blev för passiv och kunde inte fungera normalt. Detta föranledde att han själv började odla Cannabis i sitt hem, och använda drogen med positiva resultat. Andreas dömdes senare i Svea Hovrätt med motiveringen att Andreas ärende inte var akut. Ironiskt nog förekommer nu Cannabis i FASS, under läkemedlet ”Sativex” en spray som tas oralt. 





Det verkar nu som om trendbrottet även nått Sverige. I tidsskriftten Dagens Medicin skriver Anders Åberg tillsammans med Fredrik Von Kierseritzky om detta: (2005-05-21 "Fler läkare bör känna till att cannabis är godkänd") där de bl.a. nämner tillämpningen av CBD i medicinska sammanhang. 

GW Pharmaceuticals tillhör ett av de läkemedelsbolag i England som valt att börja extrahera aktiva ämnen ur marijuana som CBD, detta i syfte att behandla: multipel skleros, Parkinson, allvarlig epilepsi (Dravets syndrom). Ett av preparaten som de framställt är Epidiolex. Vi har i huvudsak två stycken aktiva ämnen i Cannabis: THC och CBD. THC är ämnet som gör användaren hög, men CBD har inte denna effekt utan fungerar primärt anti-inflammatoriskt. CBD har uppvisat positiva resultat vid behandling av bl.a. artros.

I USA är detta redan en industri som redan omsätter biljoner årligen, och läkemedelsföretagen står på kö för att påbörja sina kliniska tester. Vad innebär då detta för investerare, och går det att investera i dessa företag? Det finns just nu en hord av företag representerade på börsen med koppling till detta. Men med tanke på den kontroversiella lagstiftning som äger rum i USA så förhåller jag mig ändå skeptisk.

Två företag nämns dock i flera sammanhang: GW Pharmaceuticals, och AbbVie.
AbbVie har tagit fram en syntetisk variant av CBD, och preparatet kallas Marinol.

Inlägget jag skriver idag handlar om Cannabis i relation till medicinsk tillämpning, och jag önskar inte att det förknippas med en vilja till legalisering. Jag tar upp ämnet och med kopplingen till ekonomi. Det är sedan upp till var och en att göra en bedömning av ämnet, och om det kan betraktas som en lukrativ industri ni intresserar er för.


Tack för att ni läser min blogg

Mvh VÄL